Karlbergs Biluthyrning fordonsfakta prislista hyresvillkor information till salu kontakta oss samarbetspartners

background

SKADEKOSTNADSREDUCERING LÅNGTIDSHYRA


GRUPPkr per dygn (ex moms) / kr per dygn (ink moms)
Grupp A B C32,00 kr / 40,00 kr
Grupp D E F H H- I I*60,00 kr / 75,00 kr


Gällande självrisker med eller utan skadekostnadsreducering


Skademoment 

Med 

Utan 

Trafikskada*

6 250:-

25 000:-

Vagnskada*

6 250:-

25 000:-

Skadegörelse 

6 250:-

25 000:-

Glas 

6 250:-

25 000:-

Brand 

6 250:-

25 000:-

Sönderkörda däck 

6 250:-

25 000:-

Bärgning / Starthjälp

6 250:-

25 000:-

Stöld 

6 250:-

25 000:-

Stöld med nyckel** 

Bilens värde

Bilens värde

Höjdledsskada*** 

15 000:- 

25 000:- 


*) För förare under 25 år tillämpas alltid en extra "ungdomssjälvrisk" på 1 675 kr vid vållande till trafik- eller vagnskada.

**) Tillämpas om originalnycklar ej kan uppvisas efter inträffad stöld av fordonet.

***) Tillämpas då föraren ej tagit hänsyn till fordonets totalhöjd.