Karlbergs Biluthyrning fordonsfakta prislista hyresvillkor information till salu kontakta oss samarbetspartners

background

SKADEKOSTNADSREDUCERING LÅNGTIDSHYRA


GRUPPkr per dygn (ex moms) / kr per dygn (ink moms)
Grupp AA32,00 kr / 40,00 kr
Grupp E-60,00 kr / 75,00 kr
Grupp K L L* M N O P120,00 kr / 150,00 kr


Gällande självrisker med eller utan skadekostnadsreducering


Skademoment 

Med 

Utan 

Trafikskada*

8 000:- 

30 000:- 

Vagnskada*

8 000:- 

30 000:- 

Skadegörelse 

8 000:- 

30 000:- 

Glas 

8 000:- 

30 000:- 

Brand 

8 000:- 

30 000:- 

Sönderkörda däck 

8 000:- 

30 000:- 

Bärgning / Starthjälp

8 000:- 

30 000:- 

Stöld 

8 000:- 

30 000:- 

Stöld med nyckel**

Bilens värde

Bilens värde

Höjdledsskada***

15 000:- 

30 000:- 


*) För förare under 25 år tillämpas alltid en extra "ungdomssjälvrisk" på 1 675 kr vid vållande till trafik- eller vagnskada.

**) Tillämpas om originalnycklar ej kan uppvisas efter inträffad stöld av fordonet.

***) Tillämpas då föraren ej tagit hänsyn till fordonets totalhöjd.